i

 

 

 

 

              

nternational Education College of XMU
地址:中国 新疆 乌鲁木齐市新医路393号新疆医科大学国际教育学院

电子邮件(E-mail):muxj2002@hotmail.com  iec@xjmu.edu.cn
学校网址(web): www.xjmu.edu.cn

邮编(Code):830011 电话(Phone):0086-991-4365721 传真(FAX):0086-991-4361881

Xinjiang Medical University. Urumqi, China 830011. 86-991-4361881. | Copyright Complaints